سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

مهربون خدایا ببخش  تموم خطاهای این بنده بدتو...تموم نمک های که خوردم و نمکدونشو شکستم...همه چوب خط ها رو بزار به حساب ابلیس برای من حساب تازه ای باز کن...

مهربون...مهربون.... سبحانک انی کنت من الظالمین...من از ظالمانم

/ 0 نظر / 29 بازدید